Erasmus+ Akreditacija 2021–2027

Razpisi

Erasmus+ Akreditacija 2021–2027

Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam na področjih šolskega izobraževanja, PSI in izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje. Dodelitev Erasmus akreditacije potrjuje, da je institucija oz. organizacija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije.

Organizacije PSI, ki imajo veljavno listino Erasmus+ za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju, s prijavo na ta razpis svojo akreditacijo prenesejo na prihodnji program. Te organizacije lahko zaprosijo za poseben poenostavljen postopek za imetnike listine za mobilnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju. V okviru tega razpisa se lahko imetnikom veljavne listine za mobilnost v PSI podeli tudi znak odličnosti za priznanje njihovega preteklega dela in predanosti kakovosti.

Institucijam z Erasmus akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa Erasmus (2021–2027).

Posebnosti

Omejitev! Splošni šolski sektor: Omejitev št. dodeljenih akreditacij – na področju šolskega izobraževanja bo dodeljeno največ 70 akreditacij. Na drugih področjih število ni omejeno, akreditacija bo dodeljena vsem prijaviteljem, ki bodo dosegli minimalni kriterij v ocenjevanju.

Pomembno! Organizacija lahko pridobi več akreditacij, a le po eno za posamezno področje. Če ima vaša organizacija organizacijske enote, ki izvajajo izobraževanja z različnih področij (splošno douniverzitetno (šolsko) izobraževanje (SE), poklicno in strokovno izobraževanje (PSI) in/ali nepoklicno izobraževanje odraslih (IO)), kot so to npr. šolski centri, se le-ti prijavijo za pridobitev akreditacije za relevantna področja z ločenimi prijavnicami.

Dodatna/podporna gradiva

Osnovne informacije so tudi v brošuri EK.

Seminarji za prijavitelje:

  • spletni informativni seminar za vsa področja: 18. september 2020 
  • seminarji po področjih
    • SE: 30. 9. 2020
    • PSI: 28. 9. 2020
    • IO: 24. 9. 2020Oznake:

akreditacija and Erasmus+