Mednarodno sodelovanje

Center omogoča mednarodno sodelovanje primarno izobraževalnim institucijam večinoma v evropskem prostoru, v posebnih primerih tudi izven Evrope. Nudi različne možnosti sodelovanja, od udeležbe na tečajih oz. usposabljanjih v tujini, gostovanja tujih udeležencev na domači instituciji do partnerstev za sodelovanje z institucijami znotraj in izven izobraževalnega polja, ki prinašajo bogate koristi posameznikom, institucijam in sistemu.

Mednarodno sodelovanje je pot h kakovosti izobraževanja in odprtosti izobraževalnega sistema, institucij in posameznikov. Omogoča pridobitev in pretok znanj, izkušenj in dobrih praks med izobraževalnimi institucijami in širše ter povezovanje z različnimi deležniki.

Na podlagi študij in analiz smo zaznali številne pozitivne učinke:

Posamezniki – pedagoško in andragoško osebje:

Osebni in profesionalni razvoj
Odprtost, prilagodljivost udeležencev
Znanje tujih jezikov
Znanje in uporaba IKT

Posamezniki – učeči se:

Samozavest
Prilagodljivost
Želja po učenju
Motivacija za delo in učenje
Znanje tujih jezikov
Uporaba IKT

Institucije:

Krepitev kakovosti institucij
Internacionalizacija institucij
Večja povezanost sodelavcev in vodstva znotraj institucij
Odprtost v lokalno in širše okolje

Sistem:

Prenos dobrih praks v in iz države
Krepitev kakovosti sistema
Primerljivost z drugimi sistemi in organizacijami

Želim sodelovati
v EU projektu.

Kako začeti?

Kaj potrebujem za prijavo? Kako si lahko pomagam?

Program že poznam.

Kakšne možnosti sodelovanja nudi program?

Kako pripraviti kakovostno vlogo za sofinanciranje?