Strateški dokumenti

Ključni dokumentiPublikacije EU
DOKUMENTI EVROPSKE KOMISIJE

1 Evropski izobraževalni prostor do leta 2025
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument ANG

2 Evropska agenda o spretnostih
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument ANG
2.1 Poklicno in strokovno izobraževanje
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO

3 Akcijski načrt o digitalnem izobraževanju 2021–2027
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument ANG

4 Evropski zeleni načrt
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument SLO

5 Evropski raziskovalni prostor
ključne informacije ANG
ključne informacije SLO
celoten dokument SLO

6 Erasmus+ strategija inkluzije in raznolikosti
celoten dokument ANG

Poklicno in strokovno izobraževanje

Evropska agenda o spretnostih
• European skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience
VET system in Slovenia
Slovensko ogrodje kvalifikacij

Terciarno izobraževanje
Izobraževanje odraslih  

Zakon o izobraževanju odraslih
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih
• Novi program znanj in spretnosti za Evropo (New Skills Agenda for Europe)  (sl) (ang)
• Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle (Upskilling Pathways) (sl) (ang)
• PIAAC (sl) (ang)
Politika EU na področju izobraževanja odraslih
• Prenovljeni evropski program za izobraževanje odraslih (sl) (ang)
Promocija izobraževanja odraslih (ang)
Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju

Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkitOECD knjižnica, 2020Prečno
DigComp at Work, The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studiesEvropska komisija, 2020Prečno
EVROPA, Delovati bolj povezanoEvropska komisija, 2020Splošno šolsko
Effects of the use of digital technology on children’s empathy and attention capacityEvropska komisija, 2020Prečno
COVID-19 – EU coronavirus response
Uporabne povezave:
– spletna mesta držav članic EU/EGP in Združenega kraljestva;
– namenska stran Evropskega parlamenta;
– namensko spletno mesto Sveta Evropske unije;
– namensko spletno mesto Evropske komisije.
Direktorat za komunikacije, marec 2020Prečno
Shaping Europe’s digital futureEvropska komisija, februar 2020Prečno
Research*EUEvropska komisija, maj 2019Terciarno izobraževanje in raziskovanje
Ageing EuropeEurostat, 2019Odrasli
The Changing Nature of WorkEvropska komisija, avgust 2019Odrasli
Digital education at school in EuropePoročilo Eurydice, avgust 2019Splošno šolsko
I colour in Europe
(SLANG)
Urad EU za publikacije, marec 2019Splošno šolsko
Ups.
Pristali ste na razvojni strani. Za aktualne informacije obiščite www.cmepius.si
Ups.
Pristali ste na razvojni strani. Za aktualne informacije obiščite www.cmepius.si
CMEPIUS
Skip to content